ksustje
ustje


KRAJEVNA SKUPNOST USTJE

Krajevna skupnost Ustje, ki zajema dve vasi, leži ob sotočju rek Vipave in Hublja. Na levem bregu reke Vipave leži vas Dolenje, ki skupaj z zaselkom Bačarji šteje 131 prebivalcev, na desnem bregu pa se po jugovzhodnem pobočju hriba, ki na svojem vrhu s cerkvijo sv. Janeza doseže nadmorsko višino 147 m, vzpenja vas Ustje s 385 prebivalci. Vas je sestavljena iz zaselkov: Brith, Furtunovše, Tnalo, Gabrijeli, Vas, Bizjaki in Uhanje, ki deloma ležijo na levem bregu Vipave. Severovzhodno pobočje pred znano vipavsko burjo varuje borov gozd, ki je bil zasajen v času Avstroogrske monarhije. Na zahodni in jugozahodni strani se pobočja skozi vinograde počasi izravnajo.

Vaščani služijo svoj kruh s poljedelstvom, vinogradništvom in vinarstvom, živinorejo, obrtništvom in seveda v podjetjih ter uradih bližnje Ajdovščine.

Vas je svoje ime najverjetneje dobila po bližnjem ustju Hublja (Fluvius frigidus) in Vipave. Druga, nič manj verjetna razlaga pa pripisuje ime vasi farnemu zavetniku sv. Justu, kateremu je bila leta 1766 posvečena župnijska cerkev. Vas naj bi se prvotno imenovala Justje, sčasoma pa samo Ustje. Prisotnost tega v Sloveniji "redkega" svetnika kaže na zgodovinsko povezanost vasi s Trstom, kjer sv. Just pravzaprav "domuje". V tržaških srednjeveških virih (Tretja knjiga voščenih darov tržaškega stolnega kapitlja) se to krajevno ime pojavi leta 1401 ob smrti nekega Hermacora (Mohor) de Ustia.

Najstarejši ohranjeni spomenik je cerkev sv. Janeza na vrhu hriba. Na portalu vhodnih vrat je v kamnu izpisana letnica 1618. Lega in arhitektura cerkve ter obzidje kažejo, da je najverjetneje na tem mestu v času turških vpadov stal tabor. Baročna cerkev sv. Justa stoji ob vznožju vasi Ustje. Dograjena je bila leta 1766. Obdana je z obzidjem, znotraj katerega je pokopališče. Notranjost cerkve in oprema sta baročni. Pred cerkvijo stoji stara lipa – naravnokulturni spomenik.

Najbolj črn dan v zgodovini vasi Ustje je prav gotovo 8. avgust 1942. Takrat so italijanski vojaki alpske divizije Giulia vas do tal požgali in ustrelili osem talcev. Ajdovski zdravnik in pisatelj dr. Danilo Lokar je svoje videnje tragičnega dogodka opisal v knjigi "Sodni dan na vasi".  

Zaradi tragičnih vojnih dogodkov vaščani 8. avgust praznujejo kot spominski dan, ki ga obeležijo s komemoracijo. Zelo odmeven je postal pohod po Vertovčevih poteh v začetku novembra. Cerkveni pevski zbor vsako leto priredi vsaj dva koncerta, letnega in božičnega.

V vasi deluje več združenj: Cerkveni pevski zbor, Balinarski klub, Mladinsko kluturno-umetniško-rekreativno društvo Numulit.us

PROJEKTI
Poleg investiciji obnove šole in cerkve je zagotovo najpomembnejša investicija izgradnja mrliške vežice ter širitev pokopališča na Ustjah. Slavnostno so objekt svojemu namenu predali v avgustu 2007. Vendar to še ni vse: KS ima še naprej velike načrte in sicer nameravajo urediti vaško jedro na Ustjah tako, da so staro cerkevno hišo že porušili in na tem mestu bodo poleg razširitve ceste ter izgradnje avtobusne postaje zgradili nov objekt. V njem se bodo nahajali tudi pomožni prostori, ki spadajo k mrliški vežici in sicer čajna kuhinja ter sanitarije. K uresničitvi teh načrtov bodo pripomogli tudi krajani z zbranimi prispevki ter prostovoljnim delom.

Pripadnost kraju ter prostovoljno delo krajanov je pripomoglo tudi k temu, da je na obronku vasi nastalo novo nogometno igrišče na katerem potekajo številni športni boji.

Ponosni so tudi krajani Dolenj, saj imajo nov most ter prenovljeno, predvsem pa razširjeno cesto proti Planini. Kmalu bodo imeli urejen tudi ekološki otok.

ZADNJE FOTOGRAFIJEZADNJE NA FORUMU


> ostale debate na forumu